Sveikiname apsilankius  Andrew Wommack tarnystės svetainėje

Mudu su Džeime (Jamie) esame labai dėkingi, kad mūsų visų keliai susitiko. Mes tikime kad tai yra Dievo skirtas susitikimas. Prieš daugiau nei penkiasdešimt metų Dievas pakeitė mudviejų gyvenimus amžiams, tad tikime, kad Jis taip pat pakeis ir Jūsų. Džiaugiamės privilegija su Jumis dalytis tiesa apie žmonių likimus keičiančią Jo jėgą ir malonę.

Dėkojame už jūsų susidomėjimą Andrew Wommack‘o tarnavimu Lietuvoje
Esame dėkingi, kad svarstote galimybę tapti mūsų partneriu ar paaukoti šiai tarnystei. Tai įgalina mus platinti besąlygiškos Dievo Meilės ir Malonės žinią Lietuvoje bei užsienyje gyvenantiems lietuviams.

 

„Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje. Todėl nebijosime, nors žemė drebėtų, kalnai griūtų į jūros gelmę.”

Psalmių 46:1-2