Apie Mus

Dievas pašaukė mus mokyti Kristaus Kūną Evangelijos tiesos, ypatingai pabrėžiant Jo besąlygišką meilę bei pusiausvyrą tarp malonės ir tikėjimo. Mes darome viską, ką galime, kad išpildytume šį pašaukimą, mokydami konferencijose, bažnyčiose, televizijoje, per podcast’us, apmokydami žmones Charis Biblijos Koledže ir rengdami tarnavimo medžiagą, kuri gali padėti jums santykiuose su Viešpačiu. Mes tarnaudavome ir per radiją, bet dabar persikėlėme į toliau pasiekiančias platformas – internetą bei podcast’us.

Jeigu jums reikalinga malda, norėtumėte užsisakyti tarnavimo medžiagos, ar turite klausimų, prašome susiskambinti su mumis elektroniniu paštu – charis@charis.lt arba paskambinkite – +370 656 22289. Mes dirbame visuomeniniais pagrindais, o mūsų darbuotojai yra brandūs, mylintys žmonės, norintys jums padėti.

Sveikiname jus atvykus į šį tarnavimą ir meldžiamės, kad tai būtų tik pati pradžia santykių, kurie padės jums giliau pažinti ir suprasti mūsų mylintį Dangiškąjį Tėvą.

Telaimina jus Dievas

Andrew ir Jamie Wommack

AWM Istorija

Viskas prasidėjo Kovo 23, 1968 metais. Andrew atgimė būdamas vos aštuonerių metų. Nors ir išvengė maištingo paauglystės laikotarpio, jis tikėjo, kad per savo paties teisumą galės išvystyti ryšį su Viešpačiu. Tačiau 1968 metais kovo 23 dieną, viskas pasikeitė. Andrew suprato kad jis pateko į legalizmo ir nuosavo teisumo nelaisvę, panašiai kaip fariziejai, kuriuos Jėzus bardavo. Tikėdamasis patirti Dievo rūstybę, Andrew buvo nustebintas, kai vietoj to pajuto Dievo buvimą, kuris visą jo esybę užpildė besąlygiška meile. „Dievo meilė apėmė mane. Kai buvau blogiausioje būsenoje, Dievo meilė buvo pati stipriausia“,- pasakoja Andrew.

Šis susitikimas amžiams pakeitė jo požiūrį į Dievą ir paskatino Andrew pakeisti kitų žmonių požiūrį į Dievą. Tačiau netrukus jis buvo pašauktas į armiją ir išsiųstas į Vietnamą. Nepaisant to, kaip sudėtinga ir pavojinga buvo fronto linijose, Dievas panaudojo tą laiką, įtvirtinti Andrew savo Žodyje ir jis sugrįžo į Ameriką stipresnis savo santykiuose su Dievu, nei bet kada anksčiau.

Andrew pakluso Dievo pašaukimui tapti Žodžio mokytoju. Jis ir Džeimė (Jamie) susituokė 1972 metais ir kartu pradėjo mokyti Biblijos studijose. Kitus šešerius metus jie pastoriavo trejose mažose bažnyčiose ir susilaukė dviejų sūnų, Jošua ir Jonathan Peter.

1976 metais Andrew transliavo savo pirmąją Gospel Truth (Evangelijos Tiesos) programą per mažą country muzikos radijo stotį Childresse, Teksase. 1980 metais Andrew ir Džeimė (Jamie) perkėlė savo tarnavimą į Kolorado Springs regioną. Jų vizija tapo dar aiškesnė: mokyti Kristaus Kūną Evangelijos tiesos, ypatingai pabrėžiant besąlygišką Dievo meilę ir pusiausvyrą (balansą) tarp malonės ir tikėjimo, Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje. Jie išpildė savo viziją keliaudami, pamokslaudami, kurdami radijo laidas ir platindami kasetes, kurios buvo dovanojamos visiems, negalintiems jų įpirkti. Bet Dievas buvo jų tarnavimui paruošęs daug daugiau.

AWM Istorija

Viskas prasidėjo Kovo 23, 1968 metais. Andrew atgimė būdamas vos aštuonerių metų. Nors ir išvengė maištingo paauglystės laikotarpio, jis tikėjo, kad per savo paties teisumą galės išvystyti ryšį su Viešpačiu. Tačiau 1968 metais kovo 23 dieną, viskas pasikeitė. Andrew suprato kad jis pateko į legalizmo ir nuosavo teisumo nelaisvę, panašiai kaip fariziejai, kuriuos Jėzus bardavo. Tikėdamasis patirti Dievo rūstybę, Andrew buvo nustebintas, kai vietoj to pajuto Dievo buvimą, kuris visą jo esybę užpildė besąlygiška meile. „Dievo meilė apėmė mane. Kai buvau blogiausioje būsenoje, Dievo meilė buvo pati stipriausia“,- pasakoja Andrew.

Šis susitikimas amžiams pakeitė jo požiūrį į Dievą ir paskatino Andrew pakeisti kitų žmonių požiūrį į Dievą. Tačiau netrukus jis buvo pašauktas į armiją ir išsiųstas į Vietnamą. Nepaisant to, kaip sudėtinga ir pavojinga buvo fronto linijose, Dievas panaudojo tą laiką, įtvirtinti Andrew savo Žodyje ir jis sugrįžo į Ameriką stipresnis savo santykiuose su Dievu, nei bet kada anksčiau.

Andrew pakluso Dievo pašaukimui tapti Žodžio mokytoju. Jis ir Džeimė (Jamie) susituokė 1972 metais ir kartu pradėjo mokyti Biblijos studijose. Kitus šešerius metus jie pastoriavo trejose mažose bažnyčiose ir susilaukė dviejų sūnų, Jošua ir Jonathan Peter.

1976 metais Andrew transliavo savo pirmąją Gospel Truth (Evangelijos Tiesos) programą per mažą country muzikos radijo stotį Childresse, Teksase. 1980 metais Andrew ir Džeimė (Jamie) perkėlė savo tarnavimą į Kolorado Springs regioną. Jų vizija tapo dar aiškesnė: mokyti Kristaus Kūną Evangelijos tiesos, ypatingai pabrėžiant besąlygišką Dievo meilę ir pusiausvyrą (balansą) tarp malonės ir tikėjimo, Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje. Jie išpildė savo viziją keliaudami, pamokslaudami, kurdami radijo laidas ir platindami kasetes, kurios buvo dovanojamos visiems, negalintiems jų įpirkti. Bet Dievas buvo jų tarnavimui paruošęs daug daugiau.

Devyniasdešimtųjų pradžioje, Viešpats pasakė Andrew pradėti Biblijos koledžą. Jėzus įdėjo į Andrew širdį 2 Timotiejui 2:2 eilutę, kur Paulius įsako Timotiejui tai ką iš jo buvo girdėjęs patikėti ištikimiems vyrams ir moterims. Andrew tikėjo, kad vien tik akademiniai mokslai šio darbo neatliktų ir jam buvo apreikšta, kad praktinis mokymas, kartu su Biblijos mokymu paruoš jo studentus viskam, į ką Dievas yra juos pašaukęsSurinkus patyrusių tarnautojų ir bendrininkų fakultetą, Charis Biblijos Koledžas atvėrė savo duris 1994 metų rugsėjį. Per Charis absolventus ir jų tarnavimą pasimatė Andrew‘s daromą įtaką, padaugintą daugelį kartų.

Praeito amžiaus pabaigoje, Andrew vis dar mokė per radiją, bet Dievas paragino jį pradėti dirbti su televizija ir pasakė: „Tu tik dabar pradedi savo tarnavimą.“ Andrew, po daugelio metų, galiausiai suprato tai, ką Viešpats turėjo omenyje; jo televizijos tarnavimas dabar turi potencialą pasiekti 3,2 milijardus žmonių visame pasaulyje, o tai gausiai pranoksta bet kokius jo turėtus lūkesčius.

Pradėjus dirbti su televizija tarnavimas ėmė nepaprastai greitai augtiTapo visiškai akivaizdu, jog Andrew reikėjo naujo pastato, kad sutalpintų didėjantį studentų skaičių, augantį skambučių centrą bei televizijos studiją. 2002 metų sausio 31 dieną, Viešpats prakalbo Andrew iš Psalmių 78:41, kad jis apribojo Jį savo ribotu mąstymu. Andrew atgailavo dėl to ir ėmė plėsti savo viziją. Tų pačių metų gruodžio mėnesį, Andrew tarnavimas įsigijo 10219 kvadratinių metrų patalpas, kurių AWM ir Charis užteko keletui metų.

Tarnavimui beaugant augo ir naujų patalpų poreikis AWM ir ypatingai, Charis Biblijos koledžui. 2009 metais aprūpinimas atėjo 157 akrų puikiai išlaikytos nekilnojamos nuosavybės forma Woodland Parke, Kolorado valstijoje. Šį kartą, Andrew galėjo suprojektuoti ir pastatyti reikiamas patalpas ant paties tarnavimo turimos žemės! Įsigijus nuosavybę, kuri šiandien vadinasi Šventovė (The Sanctuary), prasidėjo Charis patalpų statybos. 2014 metų sausio mėnesį fakultetas, darbuotojai ir studentai persikėlė į naujas patalpas, vadinamas Kluonu (The Barn).

Charis dalinosi šiomis patalpomis su AWM įvairioms funkcijoms ir renginiams, bet kadangi šios tarnavimo pakraipos buvo skirtinguose miestuose, kildavo iššūkių bendradarbiaujant. 2017 metais AWM tarnavimo 5574 kvadratinių metrų Woodland Park namai prisijungė prie tarnavimo šalia Šventovės (The Sanctuary). Įsigijus šias patalpas, nedelsiant prasidėjo rekonstrukcija.

Kol tarnavimas leido stiprias šaknis Woodland Parke, jie ir toliau pasiekdavo vis daugiau žmonių ir nesustojo nešti gausių vaisių. Šiandien susisiekti su AWM ir Charis per daugybę svetainių, televizijos laidų, renginių ir socialinių tinklų yra lengviau nei bet kada anksčiau.

2018 metų rugsėjį, penkiasdešimtaisiais Andrew tarnavimo metais, atvėrė duris Didžioji salė (The Auditorium) – antrosios patalpos pastatytos Šventovėje (The Sanctuary). Didžiojoje salėje (The Auditorium) dirba Charis administracija ir ten vyksta daug AWM ir Charis Biblijos koledžo renginių. Po mėnesio, AWM persikraustė į savo naujai rekonstruotas patalpas, kad galėtų turėti pagrindinę būstinę Woodland Parke, kartu su Charis ir tokiu būdu užtikrintų kuo didesnį abiejų organizacijų efektyvumą.

Šiandien tarnavimas auga kaip niekad anksčiau, tęsdamas išpildyti Andrew Dievo duotą viziją – su Evangelija pasiekti kaip įmanoma toliau ir giliau.