Aprašymas

„Tai yra 16-os apreiškimų, kuriuos Dievas man atskleidė, rinkinys ir

santrauka. Daugelis netgi vadiną šią knygą pagrindiniu mano pamokslų

konspektu. Skyrius yra skirtas vienai temai. Skaitant visą knygą, matyti,

kaip vienas apreiškimas yra susijęs su kitu ir nuo jo priklauso. Pavyzdžiui,

jei žinai, ką sako malonės žinia, bet nesuderinai jos su tikėjimu, nei

vienas, nei kitas nebus veiksmingi tavo gyvenime. Tai tinka kalbant apie

daugelį tikėjimo tiesų. Bet kurią iš jų galima neteisingai suprasti ir netgi

nuklysti į kraštutinumą, jeigu nevertiname jos kitų tiesų šviesoje“.

A.Wommack