Aprašymas

Ar kada nors savęs klausėte, kas pasikeitė jums gimus iš naujo?

Pažvelgę į veidrodį matote tą patį atspindį – jūsų kūnas nepasikeitė.

Pastebite, kad ir elgiatės taip, kaip anksčiau, pasiduodate senoms

pagundoms… Taigi jums rūpi, ar tikrai kas nors pasikeitė?

Kad gebėtumėte priimti Dievo palaiminimus, į šį klausimą atsakyti

būtina. Jei nesuvoksite pagrindinių dalykų, nuolat dvejosite, „Kaip

Dievas gali mylėti tokį kaip aš?“ arba „Kaip galiu tikėtis ką nors gauti

iš Viešpaties? Aš to nenusipelniau, nesu pakankamai geras!“

Knyga „Dvasia, siela ir kūnas“ padės atsakyti į abejonių kupinus

klausimus, griaunančius jūsų tikėjimą. Jei sunku priimti Dievo

palaiminimus ir Juo pasitikėti, vadinasi, jums būtina perskaityti

šią knygą!