Aprašymas

Malonę ir tikėjimą dažnai suvokiame kaip dvi tarpusavyje

prieštaraujančias tiesas. Vieni sako, kad viskas priklauso nuo Dievo,

kiti tvirtina, kad labai daug ką privalome nuveikti patys. Abi šios

pusės įrodinėja, kad manantys priešingai klysta. Nors šią dilemą

kiekvienas sprendžiame skirtingai, neišvengiamai turime atsakyti į

klausimą: „Už ką mano gyvenime atsako Dievas, o už ką aš? Ką turiu

daryti?“

Turime žinoti, kad tikėjimo ir malonės pusiausvyros suvokimas yra

pamatinė biblinio tikėjimo tiesa.

Biblija aiškiai moko, kad egzistuoja pusiausvyra tarp malonės

(Dievo dalies) ir tikėjimo (mūsų dalies). Todėl atverkime širdį Dievo

žodžiui. Jis nori dalytis tiesomis, pakeisiančiomis mūsų gyvenimą.