Aprašymas

„Kaip tu pasielgtum, jei ką tik įvykdei žmogžudystę, rankose tebelaikai
nusikaltimo įrankį, o Dievas kreipiasi į tave girdimu balsu? Greičiausiai,
mirtum vietoj nuo infarkto! Kad ir kaip pasielgtum, bet tikrai
neapsisuktum ir neatrėžtum Dievui: „Nežinau, kur tas mano brolis! Argi
esu jo sargas!?“
Žinai, kodėl Kainas galėjo taip atsakyti? Jis buvo įpratęs kalbėtis su
Dievu, jam tai nebuvo naujiena. Jis su Juo kalbėjosi kasdieną. Tai nebuvo
neįprasta. Jis labai familiariai elgėsi su Dievu. Taigi Dievas tebebendravo
ir tebesikalbėjo su žmonėmis ir po to, kai nuodėmė įžengė į pasaulį, kai
žmonija buvo atskirta nuo rojaus sodo. Jis neįskaitė žmonėms jų
nuodėmių ir nusikaltimų. Dievas nesielgė su žmonėmis taip, kaip Senojo
Testamento įstatymas reikalavo elgtis su nuodėme. Jis elgėsi su
žmonėmis su meile, malone, gailėdamasis. Tačiau Dievas aiškiai pasakė,
kad nepritaria Kaino nusikaltimui ir parodė, kokios pasekmės jo laukia“.
Šioje knygoje A.Wommack, nagrinėdamas tiek Senajį, tiek Naująjį
Testamentus, atskleidžia Dievo prigimtį ir parodo, kokią praktinę naudą
jos suvokimas atneša krikščioniui. Jeigu Jūs galvojote, kad Senojo
Testamento metu Dievas buvo kitoks, negu Naujojo Testamento metu,
šita knyga yra skirta Jums.